Tata Communications, Telecom Information, ET Telecom

noted cag report but matter sub judice tata communications

[ad_1]

Notert CAG-rapport, men saksbehandling: Tata Communications

Tata Communications har notert rapporter om underrapportering av bruttoinntekter, males kan ikke kommentere saken foreløpig med tanke på at deler av saken er underrettslig, heter det i en uttalelse.

Uttalelsen, som ble offentliggjort torsdag, kom etter at Bombay-børsen ba selskapet om avklaring om medieoppslag som uttalte at det hadde underrapportert bruttoinntekter, noe som førte til lavere utbetalinger til regjeringen.

“Vi har notert oss de siste nyhetsrapportene som henspiller på underrapportering av bruttoinntekter. Siden spørsmål knyttet til utelukkelse og inkludering av ulike komponenter av bruttoinntekter, med hensyn til Tata Communications-lisenser, er underrettslige, kan vi ikke kommentere det samme, heter det i Tata Communications’ uttalelse.

Den 9. august sa rapporten fra Comptroller and Auditor Common of India (CAG) at underrapportering av bruttoinntekter mellom 2006-07 til 2017-18 av selskapet førte til Rs 645 crore lavere lisensavgift i perioden.

“Revisjonsgransking av reviderte AGR-erklæringer med referanse til resultatregnskap og balanser med hensyn til NLD-, ILD- og ISP-IT-lisenser til TCL for perioden 2006-07 til 2017-18 viste at det var en underrapportering av brutto Inntekter (GR) med Rs 13 252,81 crore og påfølgende kort avgift av LF på Rs 950,25 crore,” sa den.

Rapporten la til at beløpet må inndrives fra selskapet.

I følge CAG-rapporten påla departementet for telekommunikasjon naked Rs 305,25 crore som lisensavgift (LF) på selskapet.

93441737

“Revisjonsgransking av reviderte AGR-erklæringer med referanse til resultatregnskap og balanser med hensyn til NLD-, ILD- og ISP-IT-lisenser til TCL for perioden 2006-07 til 2017-18 viste at det var en underrapportering av brutto Inntekter (GR) med Rs 13 252,81 crore og påfølgende kort avgift av LF på Rs 950,25 crore,” sa den.

“Etter å ha trukket fra DoTs vurdering av LF på Rs 305,25 crore, var lisensavgiften som ble krevd fra TCL av DoT kort med Rs 645 crore for den nevnte perioden, som må kreves og gjenvinnes,” la rapporten til. Rapporten forklarte at med tanke på minimumssats på 0,15 prosent av AGR for spektrumavgifter, den estimerte tapte inntekten på en svært konservativ foundation var Rs 67,53 crore mot spektrumavgifter for en operatør av E- og V-bånd, og den årlige forventede tapte inntekten var Rs 3,30 crore for én sirkel alene basert på gjennomsnittlig AGR (justert bruttoinntekt) rapportert av TSPs (telekomtjenesteleverandører) for året 2020-21.

E- og V-båndene forventes å matche dataoverføringshastighet tilsvarende optisk fiber og er etterspurt av teleoperatører for å fremskynde utrullingen av telekomtjenester.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.