Regjeringen ber idrettsorganer om å tilby korttidsopphold for ukrainske flyktninger

AvivaAviva

Regjeringen har spurt nasjonale idrettsorganer om de kan tilby kortsiktig nødopphold for ukrainske flyktninger.

hans kommer ettersom landet er beneath betydelig press for å huse flyktninger, ettersom rundt 3500 ukrainere vil måtte forlate boligen sin på universiteter ettersom studenter kommer tilbake til school om en måned.

Sportsarenaer har allerede blitt brukt som korttidsinnkvartering, da rundt 100 flyktninger bodde på Aviva Stadium i Dublin i en uke før de ble flyttet til alternativ overnatting for noen dager siden.

Idrettsdepartementet sa at de tok kontakt med FAI, GAA, IRFU og Sport Eire for å søke deres hjelp til å tilby korttidsinnkvartering i nødstilfelle for mennesker som søker humanitært ly i Irland.

En talsperson for avdelingen sa at den gjorde dette på vegne av avdelingen for barn, likestilling, funksjonshemming, integrering og ungdom (DCEDIY),

“Organisasjonene svarte positivt på forespørselen, og eventuelle overnattingstilbud som dukket opp var gjenstand for direkte engasjement fra DCEDIY med idrettsorganisasjonene,” la de til.

Det bor nå over 43 000 ukrainske flyktninger i Irland, og det er forventet at det kan være rundt 50 000 i midten av august.

Staten sørger for innkvartering for 76 prosent av ankomster, og de fleste av disse bor i overnatting som hoteller, mens resten er i nødinnkvartering og pantsatt overnatting.

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published.