Måter å fremtidssikre opplæringen din på

3 Methods To Future Proof Your Upskilling Training Programs

[ad_1]

3 Methods To Future Proof Your Upskilling Training Programs

Opplærings- og omkompetanseprogramutviklingstips

Er organisasjonen din på jakt etter strategier for å oppdatere opplæringsprogrammer på en måte som bygger bro mellom ansattes kompetansegap, effektivt håndterer endringer og får mest mulig ut av opplæringsinvesteringen din?

Foreløpig viser studier at utviklingen av effektive oppkvalifiserings- og omkompetanseprogrammer er top-of-mind for mange retailer selskaper. Opplæring er en evig verdifull investering i en verden av skiftende markeder, behov for talentledelse og den pågående integrasjonen av ny teknologi og prosesser. Males mange fagfolk innen læring og utvikling synes det er utfordrende å bygge og oppdatere opplæringsprogrammer vel vitende om at endringen er på vei. Spørsmålet blir, hvordan designer og utvikler vi opplæring på en måte som maksimerer ROI og forblir levedyktig inn i fremtiden?

Utfordringer for å utvikle effektive opplæringsprogrammer

De samme studiene som viser at organisasjoner ønsker å oppdatere opplæring viser også at utfordringene med å utvikle disse programmene inkluderer:

  • Mangel på mennesker, tid og økonomiske ressurser
  • Usikkerhet om hvilken kompetanse deres ansatte vil trenge
  • Mangel på evne til å måle læringsutbytte effektivt
  • Nåværende læringsinnhold er utdatert
  • Trenger strategier for å løse kompetansegap med dagens tilgjengelige treningsalternativer

Heldigvis finnes det velprøvde metoder som kan brukes for å møte utfordringene og bygge effektive lærings- og treningsprogrammer for fremtiden. De samme instruksjonsdesignprinsippene som har ledet oss, fortsetter å være relevante og har innsikt for fremtidens læring – uansett hva markedsforholdene kan bringe. Ved å prioritere elevopplevelsen og bruke velprøvde strategier, kan du komme i forkant.

Opplærings- og omkompetanseprogrammer som går langt

De følgende 3 trinnene skal hjelpe programmet ditt til å legge grunnlaget for å lage vellykkede opplæringsprogrammer som engasjerer ansatte og er effektive på lang sikt.

Trinn 1: Lag rammene for læring som fungerer for organisasjonen din

I stedet for å strengt identifisere ferdigheter, sett på plass prosesser for å identifisere hvilke prosesser som fungerer finest for elevene dine. Tanken er å tilpasse mål med aktiviteter og motivere teamet ditt. Det er viktig å også integrere vurderinger i programmet for å bestemme nødvendige ferdigheter, fremgang og områder for forbedring. Disse prosessene bør be om og gjøre bruk av både tilbakemeldinger og formelle vurderinger før og etter læring.

Trinn 2: Utvikle og bruk en iterativ prosess

Det kan ofte virke som om design og utvikling av trening må være en lang, langsom prosess. Males det trenger ikke være sånn. I stedet for å ta læringsprogrammet fra begin til slutt før du noen gang tar det i bruk, kan du planlegge å lage versjoner av innholdet ditt som kan brukes, oppdateres og foredles basert på tilbakemeldinger fra brukere og fageksperter. En iterativ prosess, der du oppdaterer versjoner av innholdet ditt basert på behov, får elevene dine inn i prosessen tidligere. Det øker produktiviteten, skaper muligheter for å skalere og tilpasse innhold, og maksimerer avkastningen.

Trinn 3: Utvikle en lederskapspipeline

Når programmet ditt gjør en god jobb med å trene ledere, er virkningene større enn summen av delene deres. For eksempel utvikler du ansatte som igjen kan overføre ny kompetanse til andre. Dessuten er god ledertrening og utvikling en nøkkelstrategi i etterfølgelsesplanlegging – nøkkelen for å klare endringsinitiativer. Videre, når du gir muligheter for ansattes utvikling, øker du motivasjonen og buy-in, som igjen forbedrer produktiviteten og øker fastholdelsen.

Bonustips

Hvis organisasjonen din trenger hjelp til å koble ytelsesatferd med resultater, kunne bruke ekspertise i utviklingen av en ferdighetsmatrise for opplæring, eller kunne bruke målestrategier, er det verdt å hente inn eksperter for å hjelpe med disse prosessene. Dette er viktige ferdigheter for å planlegge oppdateringer av læringsinnhold og enhver ny opplæringsutvikling. Det kan være verdt å ta inn en konsulent for å gi en behovsanalyse og komme med anbefalinger basert på ditt LMS for teknologioppdateringer.

Konklusjon

Opplæring og omskolingsprogramutvikling er en viktig strategi for endringsledelse. Du kan omgå de iboende utfordringene skapt av usikkerhet og mangel på ressurser ved å skape et godt grunnlag for eventuelle nødvendige opplæringsprogramoppdateringer. Du kan også bruke disse prosessene til å planlegge onboarding, lederskap og bedriftsopplæringsprogrammer. Sørg for å identifisere rammer som gir mening for organisasjonen din, bruk en iterativ prosess med design og utvikling for å opprettholde smidighet, og tren opp lederskapet ditt som en førstelinjestrategi for maksimale resultater.

[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *