BOEs viseguvernør kaster sin innsikt om kryptoforskrifter midt i kryptovinter

uk crypto 1000x600 1

[ad_1]

Viseguvernøren for Financial institution of England, Jon Cunliffe, uttalte at kryptoforskrifter bør utformes etter et “samme risiko, samme regulering”-prinsipp.

Jon Cunliffe holdt en story 12. juli hvor han snakket om noen av de viktigste lærdommene fra kryptovinteren. Han understreket viktigheten av å fremskynde et regelverk for krypto.

Cunliffe snakket om de siste hendelsene i kryptorommet. Med fallende kryptopriser og destabiliserte kryptofirmaer, har kryptobjørnmarkedet vist seg å være vanskelig for mange. Han la til at selv om krypto gir hjelp til å forbedre økonomien, bør riktig regulering settes på plass for å minimere risikoen forbundet med det.

“Krypto-teknologier gir utsikter til vesentlig innovasjon og forbedring i finans. Males for å være vellykket og bærekraftig innovasjon må skje innenfor et rammeverk der risiko håndteres: folks flyr ikke lenge i utrygge fly,” sa Jon Cunliffe.

Bank of England

Cunliffe uttalte at flertallet av kryptoaktiva ikke har noen egenverdi

Cunliffe brukte eksemplet fra de foregående månedene for å fremheve flere kryptovalutaer og deres mangel på egenverdi. Han la til at disse kryptovalutaene er svært unstable og kan gå uforutsigbart i alle retninger.

Han diskuterte bitcoin og hevdet at selv om mynten hevder å være en sikring mot inflasjon, er den en spekulativ og risikabel eiendel. Cunliffe snakket også om fallet til den algoritmiske stablecoin Terra og hvordan det stresset hele markedet.

Cunliffe fremhevet også farene ved å bruke innflytelse i kryptohandel. Han uttalte at tapene kan mangedobles sterkt, spesielt når spådommene går mot investorenes.

download 1 1

Han understreket også viktigheten av å få inn et regelverk snart. Cunliffe uttalte at digitale eiendeler ennå ikke har nådd en holdning til å utgjøre en systemrisiko.

“Eller for å si det omvendt, lærdommen vi ikke bør ta fra denne episoden er at ‘krypto’ på en eller annen måte er ‘over’ og vi trenger ikke å bekymre oss for det lenger.

Jon Cunliffe

Cunliffe understreket også at den underliggende teknologien til digitale eiendeler vil bli utviklet selv inn i det tradisjonelle finansielle systemet. Han uttalte også at regelverket skulle følge prinsippet “samme risiko, samme regulatoriske utfall”. Dette betyr at regulatorene bør spre de allerede eksisterende finansielle reglene for å minimere lignende risikoer involvert i krypto.[ad_2]

admin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *